Volvo 02

Volvo Trucks'focus op brandstofbesparing levert op

Volvo Trucks introduceert belangrijke optimalisaties voor de Volvo FM, FMX, FH en FH16. Een verbeterde brandstofefficiëntie van de motor gecombineerd met nieuwe aerodynamische optimalisaties van de cabine en het chassis kunnen tot 5% brandstof besparen.

Lees meer

Verlenging overgangsperiode code 95

Europese richtlijn 2003/59/EC van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 voert in de lidstaten het bewijs van vakbekwaamheid in, evenals de verplichte nascholing.

Deze richtlijn biedt in artikel 8 de lidstaten de mogelijkheid de overgangsperiode, waarin professionele bestuurders zich voor de verplichte nascholing in regel kunnen stellen, te verlengen tot 7 jaar.

Lees meer

Uitzonderlijk vervoer: nieuwe borden

Een nieuw koninklijk besluit inzake uitzonderlijk vervoer werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 9 september 2013. Dit besluit voert, naast de bestaande borden, nieuwe borden in die moeten geplaatst worden om de breedte af te bakenen of de uitsteek achteraan te signaleren. Deze tekst treedt in voege op 1 oktober 2013.

Lees meer
Uitzonderlijkvervoer

Uitzonderlijk vervoer: wijziging in de reglementering

Vandaag is het koninklijk besluit van 27 februari 2013 tot wijziging van het K.B. van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen gepubliceerd. Deze nieuwe bepalingen treden in voege op 10 april 2013 met uitzondering van de bepalingen m.b.t. de kledij van de begeleiders die op 1 september 2013 in voege treden.

Lees meer

Primeur: ICTS eerste Belgische TopTruck onderneming

TopTruck heeft sinds kort een nieuwe deelnemer buiten Nederland: ICTS. Met ICTS Group biedt TopTruck een centrale dekking in België.  ICTS Group breidt het netwerk gelijk met twee vestigingen uit, waarvan één in Zeebrugge en één Antwerpen. Als eerste Belgische onderneming treedt ICTS Group toe tot het internationale TopTruck netwerk.

Lees meer

GroupAuto Congres blikt terug op succesvolle editie

Op 18 en 19 januari organiseerde GroupAuto in Papendal haar vijfde GroupAuto congres. Dit evenement stond volledig in het teken van het zorgvuldig gekozen thema “ Spelen met techniek”.  Met meer dan 700 bezoekers en de verscheidenheid aan technische clinics, workshops en andere onderdelen kijkt GroupAuto, samen met alle formules, terug op een zeer succesvolle vijfde editie. De TopTruck formule had haar eigen programma en zaal.

Lees meer
  • Nieuwer
  • 1
  • 2
  • Ouder