Cookie Privacy Policy 1

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

Uw bezoek aan www.beneparts.be

Beneparts BV maakt gebruik van cookies en andere technieken.  Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.   Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Op deze manier kunnen wij ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Waarvoor gebruikt Beneparts BV uw persoonlijke gegevens?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.
  • Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Als u solliciteert bij Beneparts BV, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om na te gaan of we een geschikte vacature hebben in onze organisatie.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Beneparts BV via de Website aanbiedt.

Welke gegevens gebruikt Beneparts BV?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Beneparts BV de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.
  • Als u gebruikmaakt van een link op deze Website naar een andere website en u persoonlijke gegevens achterlaat op een dergelijke site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel Beneparts BV heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld. De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Beneparts BV. Als er geen aangewezen persoon is
om gevolg te geven aan dit verzoek, kan de webmaster dit laatste overmaken aan een offciële leverancier van Beneparts BV.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

Maakt Beneparts BV uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan Beneparts BV voorgelegd, onthuld of overgemaakt. De website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten Beneparts BV. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruikt Beneparts BV  uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

Beneparts BV gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. Beneparts BV verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruik

De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identifceren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Beneparts BV in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Beneparts BV slaat de gegevens op op servers, die in Amsterdam, Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Beneparts BV toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bewaartijd

De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de  gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

Interactie met live chat platform

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van deze Applicatie, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van deze Applicatie.

Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Smartsupp (Smartsupp.com, s.r.o.)

De Smartsupp Widget is een dienst voor interactie met het Smartsupp-live chat- en opname van sessiesplatform die wordt aangeboden door Smartsupp.com, s.r.o. VAT ID CZ03668681.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.
Verwerkingslocatie: Tsjechië – Privacybeleid

Heatmaps en registratie van sessies

Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar Gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de Gebruiker worden gevolgd. Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.
Verwerkingslocatie: Malta – PrivacybeleidOpt Out

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Beneparts BV?

Beneparts BV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht Beneparts BV de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Beneparts BV geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Beneparts BV u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifeke gegevens dat zijn. U mag Beneparts BV ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Beneparts BV verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken.

Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Beneparts BV uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@beneparts.be of op het volgende adres: Beneparts BV, Bleukenlaan 17, 2300 Turnhout, België.

Beneparts BV verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Beneparts BV deze privacyverklaring regelmatig aanpassen. Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Beneparts BV uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.

Gebruik WIFI-netwerk bij Beneparts

Tijdens uw bezoek aan Beneparts BV kan u gratis gebruikmaken van wifi.  Na ontvangst van een unieke inlogcode kan u gebruikmaken van ons wifinetwerk. Zodra u ingelogd bent op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer( MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na uw bezoek verwijderd en gebruikt Beneparts alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.