Strategic Cooperation in Belgium: EUROPART and Commercial Vehicle Parts Specialist Beneparts Work Closely Together

Hagen/Turnhout, 21.08.2017 – EUROPART and the commercial vehicle parts specialist Beneparts, enter into a strategic partnership. The goal of the cooperation is a better development of the market in all regions of the country, optimal customer service and thus associated a further growth in Belgium.

“In recent years, EUROPART was only operating at a regional level. Now we have developed into a national player: we are completely repositioned with a competent team and have found a partner with Beneparts which operates with high engagement, great competence and with 30 years of experience in the market. Together we can provide an even better deal for truck, trailer, bus and special vehicle parts, workshop equipment and accessories, with a higher availability of parts and an even better advice and support for customers in Belgium", emphasizes EUROPART CEO Pierre Fleck. "Together with Beneparts we are the number two in Belgium. Our goal is, to become number one in this market."

Stefan Govers, Beneparts CEO: "Through cooperation with EUROPART, Europe's number 1, we continue to expand our position and have the ideal partner on our side, which places an emphasis on quality and reliability just as we do. We are convinced of the success of the EUROPART Premium Parts concept and will take over the product range – we are sure that this offer will be accepted by customers because it fits exactly to the market. We look forward to working with EUROPART."

Read more
Frasle01

New Dynamometer at Fras-le

In terms of innovation, the new dynamometer has a device that can identify and quantify the occurrence of brake noise. The equipment is essential to reduce the friction materials development timing as it replaces the vehicle testing. The equipment, which enables an accurate simulation of the load imposed by the vehicle to the brake system during braking, is completely automated and can perform tests 24 hours a day.

 

In addition to the technical characteristics of an inertia simulation, which is responsible for ensuring the accuracy in the reproduction of real braking conditions, the dynamometer LINK 6900 is equipped with a static torque measurement system (used in testing and evaluating parking brake systems), and uses a pneumatic system to activate the brake system with maximum pressure up to 12bar.

 

The result of its constant investments in technology and in its processes of product development, Fras-le has become the only company in Latin America with capacity to test different kinds of vehicle’s brake systems such as buses, trucks, trailers, commercials, and passengers cars.

 

Fras-le's Global Presence:

Read more

Verlenging overgangsperiode code 95

Europese richtlijn 2003/59/EC van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 voert in de lidstaten het bewijs van vakbekwaamheid in, evenals de verplichte nascholing.

 

Deze richtlijn biedt in artikel 8 de lidstaten de mogelijkheid de overgangsperiode, waarin professionele bestuurders zich voor de verplichte nascholing in regel kunnen stellen, te verlengen tot 7 jaar.

 

België heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakT.

 

De Belgische reglementering bepaalt dat professionele bestuurders die houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van minstens één van de categoriën D1, D1+E, D of D+E, afgegeven voor 10 september 2008, de verplichte nascholing moeten volgen vóór 10 september 2015.  De professionele bestuurders die houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van minstens één van de categorieën C1, C1+E, C of C+E, afgegeven voor 10 september 2009, moeten de verplichte nascholing volgen vóór 10 september 2016

 

Nadien is de overgangsperiode afgelopen en moet de code 95 vermeld staan op het rijbewijs van deze bestuurders.

 

Voor 10 september 2015 (voor groep D) en 10 september 2016 (voor groep C) moet code 95 niet verplicht vermeld staan op het rijbewijs van deze bestuurders, en kunnen de controlediensten deze bestuurders niet gerechtelijk vervolgen indien de code ontbreekt.

 

[bron: www.mobilit.belgium.be]

Read more

Uitzonderlijk vervoer: nieuwe borden

UITZONDERLIJK VERVOER: NIEUWE BORDEN

Een nieuw koninklijk besluit inzake uitzonderlijk vervoer werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 9 september 2013. Dit besluit voert, naast de bestaande borden, nieuwe borden in die moeten geplaatst worden om de breedte af te bakenen of de uitsteek achteraan te signaleren. Deze tekst treedt in voege op 1 oktober 2013.

Borden die de breedte afbakenen

Als de breedte van het uitzonderlijk voertuig meer bedraagt dan 2m55 (met uitzondering van de kraanauto) moeten vier borden (twee vooraan en twee achteraan) geplaatst worden om de breedte van het voertuig af te bakenen. De borden moeten aan volgende kenmerken beantwoorden:

1. vierkantige borden met een zijde van 50 cm, in afwisselende rode en witte strepen van ongeveer 7,5 cm breed geschilderd. Ten minste de witte strepen op de panelen vooraan en ten minste de rode strepen op de panelen achteraan zijn retroreflecterend (deze borden bestonden reeds, maar zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer toegelaten worden).

of

2. twee vierkante panelen met minimale afmetingen van 42 cm per zijde of twee rechthoekige panelen met minimale afmetingen van 28 x 56 of 14 x 80 cm met diagonale afwisselend rode en witte retroreflecterende strepen volgens een hoek van 45° tot 60° en met een breedte van 70 tot 100 millimeter. De retroreflecterende strepen beantwoorden aan de colorimetrische specificaties en ten minste aan de retroreflectiecoëfficiënt van de producten van de klasse RA2 van de norm NBN EN 12899-1 (deze borden zijn nieuw).

De borden vooraan zijn uitgerust met minstens een wit licht en deze achteraan met minstens een rood licht. Deze lichten zijn voortdurend in werking.

Borden die de uitsteek naar achteren signaleren

Wanneer de lading meer dan één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteekt, moet deze gesignaleerd worden door een bord, bevestigd aan het meest uitstekende gedeelte van de lading. Het bord moet beantwoorden aan de volgende kenmerken:

1. een vierkantig bord met een zijde van 50 cm, in afwisselende rode en witte strepen van ongeveer 7,5 cm breed geschilderd. Ten minste de rode strepen zijn retroreflecterend (deze borden bestonden reeds, maar zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer toegelaten worden).

of

2. een vierkantig paneel met minimale afmetingen van 42 cm per zijde of een rechthoekig paneel met minimale afmetingen van 28 x 56 of 14 x 80 cm met diagonale afwisselend rode en witte retroreflecterende strepen volgens een hoek van 45° tot 60° en met een breedte van 70 tot 100 millimeter. De retroreflecterende strepen beantwoorden aan de colorimetrische specificaties en ten minste aan de retroreflectiecoëfficiënt van de producten van de klasse RA2 van de norm NBN EN 12899-1 (deze borden zijn nieuw).

Het bord moet geplaatst worden op een hoogte tussen minimaal 40 cm en maximaal 2 m gemeten vanaf de grond. Het bord is uitgerust met een rood licht dat altijd in werking is.

Boetecatalogus

De invoering van deze nieuwe borden impliceert dat de boetecatalogus moet aangepast worden. Het ontbreken of de niet conformiteit van deze borden wordt bestraft met een boete van 300 EUR. De verkeerde plaatsing van het bord dat de uitsteek naar achteren signaleert, wordt bestraft met een boete van 55 EUR. 

 

Read more

Uitzonderlijk vervoer: wijziging in de reglementering

Vandaag is het koninklijk besluit van 27 februari 2013 tot wijziging van het K.B. van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen gepubliceerd. Deze nieuwe bepalingen treden in voege op 10 april 2013 met uitzondering van de bepalingen m.b.t. de kledij van de begeleiders die op 1 september 2013 in voege treden.

Read more

Primeur: eerste Belgische TopTruck onderneming

TopTruck heeft sinds kort een nieuwe deelnemer buiten Nederland: ICTS. Met ICTS Group biedt TopTruck een centrale dekking in België.  ICTS Group breidt het netwerk gelijk met twee vestigingen uit, waarvan één in Zeebrugge en één Antwerpen. Als eerste Belgische onderneming treedt ICTS Group toe tot het internationale TopTruck netwerk.

 

Het Belgische bedrijf voert onderhouds- en herstellingswerken uit aan trailers, trekkers en containers en verhuurt ook trailers. Manager van TopTruck-formule Eric Hoet: "Het netwerk TopTruck van GroupAuto is een Europees samenwerkingsverband van meer dan 500 werkplaatsen. Om toe te treden tot het netwerk moet aan enkele selectiecriteria voldaan worden. Ook een doorlichting van het bedrijf door een onafhankelijke instantie staat bij toetreding op het programma."  ICTS Group werd ook doorgelicht en scoorde, zowel op de noodzakelijke criteria als op de wenselijke criteria, 100%. Eigenaar Sebastiaan Pot: "Wij zijn trots dat we een dergelijke score konden behalen, zeker omdat de beoordeling in alle onafhankelijkheid plaatsvindt. Het geeft ons een signaal dat we op de goede weg zijn. Maar wij zijn zeker nog bereid van anderen te leren. Dat is één van de redenen waarom wij ervoor kozen deel uit te maken van het TopTruck-netwerk." Door de deelname aan het TopTruck netwerk wordt de bestaande samenwerking tussen ICTS en Beneparts* verder verstevigd.

 

*Beneparts is een gewaardeerde grossier van TopTruck.

 

Bron Transfix

Read more

GroupAuto Congres blikt terug op succesvolle editie

Op 18 en 19 januari organiseerde GroupAuto in Papendal haar vijfde GroupAuto congres. Dit evenement stond volledig in het teken van het zorgvuldig gekozen thema “ Spelen met techniek”.  Met meer dan 700 bezoekers en de verscheidenheid aan technische clinics, workshops en andere onderdelen kijkt GroupAuto, samen met alle formules, terug op een zeer succesvolle vijfde editie. De TopTruck formule had haar eigen programma en zaal.

Truck clinics

Truck clinics

Het congres vond plaats in het nagebouwde Olympische stadion van congrescentrum Papendal. Het thema “Spelen met techniek” kwam mede door de omgeving, de inhoud van alle clinics en achtergrond van alle deelnemers volledig tot zijn recht. Enerzijds werd verwezen naar de sportlocatie Papendal, een inspirerende omgeving voor zowel sporters als ondernemers. Anderzijds sloeg de slogan op de vele technische clinics welke door de auto-onderdelen-industrie werden gegeven aan de aanwezigen. Daarnaast gaf Erben Wennemars tijdens het GroupAuto congres een inspirerende sessie in de Athene zaal in Papendal.

Clinics & workshops
Tijdens het congres hebben bezoekers diverse technische clinics en workshops kunnen volgen die waren gericht op hun branche. Voor de TopTruck leden en bezoekers zijn de technische clinics verzorgd door partner leveranciers waar TopTruck Nederland veel mee samenwerkt. Omdat de clinics elk kort en bondig waren, was er ook ruimte voor persoonlijke interactie. Naast de bijdrage van de leveranciers hebben verschillende leden uit de GroupAuto formules (CarXpert, DiagnoseXpert en TopTruck) workshops gegeven. In deze workshops konden bezoekers zich onder meer kunnen laten informeren over de laatste ontwikkelen op technisch gebied.

 

 

bron: www.toptruck.nl

Read more