Spanband

Sinds begin dit jaar passen Vlaanderen en Wallonië nieuwe wetgeving toe voor ladingzekering. Dat wist u als vervoerder al even. Deze Vlaamse en Waalse wetgeving verdeelt de verantwoordelijkheid onder de verschillende betrokken partijen. Bij fouten wordt voortaan naar de hele vervoersketen gekeken: de verlader, verzender, verpakker en bestuurder dragen meer verantwoordelijkheid.

Niet alle partijen zijn zich van de impact van de nieuwe regels bewust. Stuwingsregels worden als ‘overbodig’ of ‘tijdverlies’ afgedaan. Vaak gehoorde argumenten zijn: ‘dat is zwaar genoeg, dat zal niet verschuiven’ of ‘we hebben een dergelijke zending al honderden keren verstuurd en er is nog nooit iets gebeurd’. Toch worden in België jaarlijks meer dan 10.000 ladingen verloren. Een goede stuwing is in de eerste plaats belangrijk voor de veiligheid van de chauffeur. Bij problemen is hij of zij meestal het eerste slachtoffer. Een op de vier ongevallen met vrachtwagens is onder meer aan een slecht vastgezette lading te wijten.
 
TLV, Febetra en UPTR roepen daarom alle partijen op om hun plichten te kennen en na te komen. De drie beroepsfederaties hebben samen een beknopt overzicht opgesteld die de nieuwe regels toelicht. Dat document kunt u bezorgen aan uw opdrachtgevers, verladers en de andere partijen waarmee u samenwerkt. 

bron: febetra