De gewestregeringen van Vlaanderen en Brussel  voeren met ingang van 1 juli 2018 een indexaanpassing door in Vlaanderen en Brussel 
Het betreft een aanpassing van de tarieven aan de index der consumptieprijzen, zoals bepaald in het decreet/ordonnantie op de  invoering van de Kilometerheffing.  Vlaanderen en Brussel voeren een indexering door. De tarieven van Wallonië (Sofico) zullen geïndexeerd worden op 1 januari 2019.   
 
De actieve OBU’s van alle dienstverleners worden automatisch aangepast aan  de nieuwe gegevens op 1 juli 2018. U hoeft hiervoor niets te ondernemen. 


U vindt de parameters die vanaf 1 juli geldig zijn alvast hier.

 

bron: www.viapass.be