Eurovignet : nieuwe Vlaamse boetetarieven vanaf 15 april 2011

THIS MESSAGE IS NOT AVAILABLE IN YOUR LANGUAGE.

Follow this link to translate this message.

Sinds 1 januari 2011 zijn de verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling (BIV) en het Eurovignet in handen van de Vlaamse Belastingdienst.

Vanaf 15 april 2011 kunnen overtredingen inzake de Eurovignetten bestraft worden met administratieve boetes.

De Vlaamse regering heeft een nieuwe tabel klaar waarin de overtredingen en de daarbijhorende boetetarieven opgenomen worden. Deze bedragen 250 tot 4.650 euro.

soort overtreding niveau boete
A.

* eurovignet al meer dan een maand vervallen;
* vervanging van een voertuig (onder een andere nummerplaat) zonder regularisatie van het eurovignet

eenmaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 250 euro en een maximum van 1.550 euro

B.

* geen eurovignet; 
* te lage tariefcategorie inzake het eurovignet; 
* eurovignet betaald in het buitenland voor een in België ingeschreven voertuig


tweemaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 250 euro en een maximum van 3.100 euro

C.

* inbreuk op artikel 5, 2°, van de eurovignetwet (misbruik van het rittenblad);
* valsheid en gebruik van valse stukken inzake de eurovignetwet

driemaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 250 euro en een maximum van 4.650 euro

 

Read more

Valeo: Truck Window Lift Motors

Valeo offers four types of electric Window Regulators technologies:

 • Cable system - mostly for industrial vehicles and rear doors
 • Bowden Type - most common technology
 • Scissor system - mostly on Japanese and Opel technology
 • Double Bowden type - the newest and most innovative technology

All of the range is 100% Valeorigin (matching quality)
86 truck references
184 applications covered

 

Read more

Wijzigingen m.b.t. digitale tachograafkaarten

Vanaf 10 maart 2011 gaan een aantal wijzigingen in voege met betrekking tot de digitale tachograafkaarten.
In het Staatsblad van 28 februari 2011 verscheen het K.B. van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. 

De bepaling die de afgifte van de bestuurderskaart enkel voorzag voor bestuurders die houder zijn van een rijbewijs van categorie B(E), C(E), D(E), of een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie C en C+E of voor de subcategorie C1 en C1 + E, werd opgeheven.
Art. 16 §4

De tachograafkaarten waarvan de geldigheidsduur verstreken is of die niet meer worden gebruikt, worden door de houder aan de bevoegde instantie terugbezorgd binnen zes weken volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik. Vroeger diende dit binnen de acht dagen te gebeuren.
Art. 16 §15 

Deze bevoegde instantie is de Dienst Digitach van de v.z.w. "Instituut voor Wegtransport", Archimedesstraat 5, te 1000 Brussel.

Ook de tarieven van de kaarten werden aanzienlijk verhoogd.

 • Bestuurderskaart : 65 i.p.v. 61 euro
 • Bedrijfskaart : 150 i.p.v. 121 euro
 • Werkplaatskaart : 225 i.p.v. 181 euro

Bijlage 7

De wijzigingen treden in werking op 10 maart 2011.

 

[Bron: www.wegcode.be]

Read more

GARMIN N

Ease your way down the highway with the nüvi 465T – our first nüvi designed specifically for the over-the-road trucking industry.

Featuring a preloaded National Truck and Trailer Services (NTTS) Breakdown Directory, truck-friendly points of interest, and specialized routing options throughout the lower 48 states and Canada, this full-featured navigator was made for life on the road.

The nüvi 465T also lets you create custom vehicle profiles tailored to what you’re driving and what you’re hauling. It’s convenience created with over-the-road drivers in mind.

Read more

Ice Killer

 • Long term active, until 3 days and -50°
 • Does not harm plastics, concrete, metal or rubber
 • Good adhesion on slopes till 45°
 • Can be used preventively
 • Environmentally friendly product
Read more

Automatic Snowchaines

SAVING LIVES

Being able to ride safely on treacherous roads is essential for road safety and sometimes saving lives.  It is recommended to have Onspot with you on your way.

A friend to rely on in difficult circumstances.

 

IN THE RIGHT PLACE, AT THE RIGHT TIME

Speed and time are two important aspects of the current professional life.  More and more people promise faster deliveries.  Onspot makes it easier to fulfill your promises.

Read more

TomTom XL IQ Routes? edition

 • Text-to-speech

  Helping you to keep your eyes on the road, spoken instructions include street names, to make turnings even clearer.

 • Advanced Lane Guidance

  Clearly shows which lane to take at junctions so you don’t miss your turning. On the most difficult highway intersections, realistic 3D representation of the junction keeps you relaxed and safe.

 • Large 4.3” high quality touchscreen

  Touch screen technology gives you the optimum view with the easiest control to make operating your device a pleasure.

 

Read more